SWECK, spol. s r.o.
Karpatská 18
811 05 Bratislava 1
tel.: +02/54413072
 
Novinky13:48@20.05.2013

Aplikácia WeM-Mobile na mobilných zariadeniach

V máji  2013 sme začali používať mobilnú demo verziu systému WebManager na tabletoch a smartphonoch.

 

PCM prezentované v médiách 

Úspešný učiteľ vzťahov Dr. Peter Švec PhD. predstavil metodiku učenia vzťahov PCM (Manažment zameraný na človeka) v médiách.

 

v Rádiu Slovensko v relácii Dobré ráno, Slovensko vysvetlil ako si vytvárať a udržiavať dobré medziľudské vzťahy.

 

V televízii TA3 dňa 17.10.2012 v relácii Biznis objasnil využívanie zručností pre kvalitné manažovanie vzťahov v práci.

linka na reláciu

 

 

 Dňa 25.6.2012  sa v priestoroch našej spoločnosti uskutočnil  certifikačný audit podľa normy ISO 9001:2008. Cieľom recertifikačného auditu bola kontrola procesov: riadiacich, hlavných a podporných. Počas auditu neboli zistené nezhody, následne bol organizácii udelený certifikát  ktorý potvrdzuje, že preverovaná organizácia zaviedla a používa systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2008.

V máji 2012 sme úspešne zavŕšili naše podieľanie sa na národnom projekte XII-2 "Rozvoj a upevňovanie ľudských zdrojov a systematické prehlbovanie kvalifikácie pracovníkov" Ďakujeme všetkým zúčastneným za spoluprácu.

 

Dňa 15.3.2012 bol v systéme Wem-WebManager úspešne implementovaný nový modul na evidenciu zmlúv, ktorý je používaný na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

 

Úspešný nový rok 2012 a veľa dobrých nových vzťahov Vám želá vedenie spoločnosti SWECK s.r.o.

 

Od novembra 2011 používa Sekcia riadenia ESF na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR náš systém DokumenWeM, pre účely archivácie a vypožičiavania podkladov ku projektom.

Systém WeM-WebManager komunikuje s čítačkami čiarových kódov pre potreby označenia spisov a projektov a pre prácu s nimi (premiestňovanie, vypožičiavanie, evidencia,...)

 

V našej spoločnosti sa 3.8.2011 konal  2. kontrolný audit ISO 9001:2008 

Dňa 3.8.2011 sa v priestoroch našej spoločnosti uskutočnil  2. kontrolný audit ISO 9001:2008. Cieľom  auditu bolo preveriť zhodu vybudovaného systému manažérstva kvality. Vedúci audítor na základe výsledkov auditu konštatoval, že preverovaná organizácia má zavedený a udržiavaný manažérsky systém podľa normy ISO 9001:2008 a navrhol ponechať v platnosti udelený certifikát. (zobraziť certifikát)

Zobraziť stránku Systém manažérstva kvality

 

Nová verzia WeM na SORO MPRV SR dňa 29.6.2011

Dňa 29. júna 2011 bola nasadená nová verzia WeM na Sprostredkovateľských orgánoch riadiaceho orgánu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Nová verzia obsahuje možnosť nových tlačových zostáv, výstupov pre registratúru a registratúrne stredisko.

 

Nová verzia WeM na MŠVVaŠ SR dňa 23.5.2011

Dňa 23.5.2011 bola nasadená nová verzia WeM na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Nová verzia obsahuje možnosť nových tlačových zostáv, výstupov pre registratúru a registratúrne stredisko.

 

Zmena sídla a poštovej adresy 

Radi by sme Vás informovali o zmene sídla a poštovej adresy  našej spoločnosti

Nové sído spoločnosti a poštová adresa:

SWECK, spol. s r.o. 
Karpatská 18 
811 05 Bratislava 
 

Nová verzia WeM na MPRV SR dňa 20.12.2010

Dňa 20. 12. 2010 bola nasadená nová verzia WeM na Ministerstve pôdohospodáratva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. S novou funkcionalitou pre porady, projekty, sortovanie úloh,...

 

Nová verzia WeM na SORO MPRV SR dňa 15.12.2010

Dňa 15. 12. 2010 bola nasadená nová verzia WeM na SORO MPRV SR. S novou funkcionalitou pre porady, projekty, sortovanie úloh,...

 

1. kontrolný audit ISO 9001:2008 sa konal  16.8.2010 v našej spoločnosti

Dňa 16.8.2010 sa v priestoroch našej spoločnosti uskutočnil  1. kontrolný audit ISO 9001:2008. Cieľom  auditu bolo preveriť zhodu vybudovaného systému manažérstva kvality. Vedúci audítor na základe výsledkov auditu konštatoval, že preverovaná organizácia má zavedený a udržiavaný manažérsky systém podľa normy ISO 9001:2008 a navrhol ponechať v platnosti udelený certifikát. (zobraziť certifikát)

Zobraziť stránku Systém manažérstva kvality

 

Nová verzia WeM na MP SR dňa 15.6.2010

Dňa 15. 6. 2010 bola nasadená nová verzia WeM na Ministerstve pôdohospodáratva Slovenskej republiky.

 

Nová verzia WeM na MŠ SR 21.5.2010

Dňa 21. 5. 2010 bola nasadená nová verzia WeM na MŠ SR. V nej sú zapracované pripomienky a požiadavky ministerstva.

 

Od októbra 2009 sa naša spoločnosť spolupodieľa na implementácii národného projektu XII-2

"Rozvoj a upevňovanie ľudských zdrojov a systematické prehlbovanie kvalifikácie pracovníkov" (čítaj ďalej...) 

 

 

archív noviniek

©2012 SWECK